PRZYSTAWKA SZCZOTKOWA


Przeznaczeniem przystawki szczotkowej jest czyszczenie powierzchni taśm progowych od strony nośnej taśmy, unikając ryzyka uszkodzenia progów.