TAŚMY PRZENOŚNIKOWE

z rdzeniem tkaninowo-gumowym


– na przenośniku
– w siedzibie firmy
– na zimno (kleje polimerowe)
– na gorąco (prasa wulkanizacyjna)
– mechanicznie (MS)

Zastosowanie:

– kopalnie kruszyw i żwirownie,
– kopalnie piasku,
– przemysł energetyczny (ciepłownie , elektrociepłownie),
– przetwórstwo drzewne, tartaki,
– cementownie i betoniarnie,
– rolnictwo i związane z nim zakłady przetwórcze,
– sortownie odpadów i kompostownie,
– przemysł metalurgiczny.

Rodzaje taśm:

     – Taśmy ogólnego przeznaczenia

ścieralność <130 mm³ , temperatutra otoczenia -50ºC.....60ºC
wytrzymałość taśm: od 250N/mm do 2000 N/mm
ilość przekładek: od 2 do 6
szerokość taśm : od 100mm-2000mm (w tym taśmy cięte)

      – Taśmy trudnozapalne używane do transportu materiałów łatwopalnych i w miejscach o podwyższonym zagrożeniu zapłonem

ścieralność <130 mm³ , temperatutra otoczenia -50ºC.....60ºC
wytrzymałość taśm: od 250N/mm do 2000 N/mm
ilość przekładek: od 2 do 6
szerokość taśm : od 100mm-2000mm (w tym taśmy cięte)

     – Taśmy olejoodporne znajdują zastosowanie w transporcie materiałów zawierających oleje np. odpady, ścieki, kompost, trociny, rośliny oleiste, odpady chemiczne.

Olejoodporność zależy od konstrukcji taśmy i zastosowanych elastomerów.
Np. MOR – średnia olejoodporność okładki (małe ilości tłuszczów roślinnych i zwierzęcych)
GMG – Odporność na agresywne środowisko olejowe (oleje mineralne)

     Rozróżniamy taśmy olejoodporne:

– o standartowej konstrukcji (zalane obrzeża boczne),
– taśmy cięte (odsłonięte obrzeża boczne),
– taśmy ślizgowe ( odsłonięte obrzeża boczne oraz brak nakładu od strony bieżnej), które mają zastosowanie głównie na stołach sortowniczych.     - Taśmy o podwyższonej ścieralności znajdują zastosowanie w transporcie wyjątkowo szorstkich materiałów.

Ścieralność okładek zawiera się od 35 mm³ - 130mm³.

     - Taśmy o profilowanej stronie nośnej służą do transportu materiałów pod kątem wyższym niż 22º. W zależności od zastosowania taśm można rozróżnić różne rodzaje tych taśm

Taśmy progowe

Rozkład progów i falban oraz ich rozmiary są wykonywane zgodnie z zamówieniem .
Jest to uzależnione od szerokości taśmy oraz podziałki naklejanych progów i falban.

Falbana produkowana jest od 40mm-240mm.
Progi mogą mieć wysokość od 15mm – 100mm.

Taśmy progowe w zależności od konstrukcji mogą pracować w układzie płaskim jak i w niecce.


Taśmy CHEVRON


W zależności od kąta wzniosu oraz transportowanego materiału należy dobrać wysokość progów.

Kąt wzniosu      progi

20-35º              14mm
25-35º              16mm
25-40º              25mm
30-45º              32mm

Taśmy wykonywane są w typach 250/2 i 400/3 i szerokościach 400-1800mm.

     – Taśmy elewatorowe

Ze względu na konstrukcję zwiększającą wytrzymałość na wyrywanie mają głównie zastosowanie w transporcie pionowym, do których mocowane są plastikowe lum metalowe kubełki. Taśmy te sprzedają się głównie w typach 630/4 i 800/5. Szerokość w zależności od zamówienia. Na życzenie klienta wykonujemy otworowanie taśmy pod kubełki.

     – Pasy pędne, które główne zastosowanie znajdują jako pasy transmisyjne w trakach , młockarniach itd.